พะเยา หมอกควันเกินมาตรฐานต่อเนื่องวันที่ 3

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเริ่มปกคลุมเกินค่ามาตรฐาน นับเป็นวันที่ 3 ถึงแม้ในพื้นที่จะไม่มีการเกิดไฟป่าแต่คาดว่าจะเป็นหมอกควันข้ามแดน  โดย PM 2.5 อยู่ที่ 55 ไมโครกรัม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM 10 อยู่ที่ 75 ไมโครกรัม และ AQI อยู่ที่ 111 ไมโครกรัม

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้น หลัง 3 วันที่ผ่านมาพบในพื้นที่มีค่าหมอกควันเกินมาตรฐานต่อเนื่อง ซึ่งทำให้สถานการณ์หมอกควันเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากค่าฝุ่นละอองเริ่มเกินค่ามาตรฐาน เป็นวันที่ 3 โดย PM 2.5 อยู่ที่ 55 ไมโครกรัม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM 10 อยู่ที่ 75 ไมโครกรัม และ AQI อยู่ที่ 111 ไมโครกรัม โดยในวันนี้ถือเป็นวันที่ 3 ที่มีค่าหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน และสามารถมองเห็นหมอกควันปกคลุมอย่างชัดเจน และส่งผลต่อทัศนวิสัย และสุขภาพ

    ขณะที่ทางจังหวัดพะเยา ได้เริ่มที่จะออกมาตรการเข้มในการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งจุดสกัดในการห้ามเข้าป่าในช่วงนี้  เพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะส่งกระทบอย่างรุนแรง


แชร์ข่าวพะเยา