ม.พะเยา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2565

แชร์ข่าวพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถกรอกข้อมูลสมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  สมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ ชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11 ) หรือ ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร ณ คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์เข้าศึกษา ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดของคณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร Click https://bit.ly/3I7Jt74

 สมัครเรียน Click http://reg.up.ac.th/app/admission/apply2/NewAccount

           สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก ที่มีผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าตามเกณฑ์ให้ยื่นหลักฐานประกอบพร้อมใบสมัคร กรณีที่ยังไม่มีผลการสอบดังกล่าวสามารถสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้ที่ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียด http://lc.libarts.up.ac.th

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา www.admission.up.ac.th

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1273 โทรสาร 0 5446 6694


แชร์ข่าวพะเยา