PEA พะเยา จัดพิธีทำบุญทอดสามัคคีช่วยผู้ประสบภัยโควิด 19 ณ วัดบ้านร่องห้า

แชร์ข่าวพะเยา

นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ PEA พะเยา นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง PEA พะเยา ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยผู้ประสบภัยโควิด 19 ณ ศาลาอู่ข้าวอู่น้ำ วัดบ้านร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โดยมีวัตถุประสงค์และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 และเพื่อนำเงินสมทบเข้ากองทุนเยียวยาผู้ติดเชื้อโควิด 19 และผู้กูกกักตัว ซึ่งเป็นกองทุนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้านร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

โดย PEA พะเยาได้สนับสนุน น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค หน้ากากอนามัย จำนวน 5 กล่อง พร้อมเงินทำบุญ จำนวน 6,000 บาท


แชร์ข่าวพะเยา