สถานีควบคุมไฟป่าพะเยาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 (เชียงราย)รายงานผลการปฏิบัติงาน

แชร์ข่าวพะเยา

สถานีควบคุมไฟป่าพะเยาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 (เชียงราย)รายงานผลการ​ปฏิบัติงาน​ดังนี้

1.เจ้าหน้า​สถานี​ฯเป็น​วิทยากร​บรรยาย​แนวทางการแก้ไขปัญหา​ในพื้นที่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าอนุรักษ์​ โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนศูนย์บัญชาการ​เหตุการณ์​ในระดับจังหวัด อำเภอ​และท้องถิ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา​หมอก​ควัน​ไฟป่าอย่างยั่งยืน จังหวัด​พะเยา​ โดยมี​นาย​ ขวัญ​ตระกูล​ หาญกล้า ปลัดอาวุโสอำเภอ​เมืองพะเยา​เป็นประธาน

2.เจ้าหน้า​สถานี​ฯ ออกลาดตระเวน​ในพื้นที่​ป่า ตำบลบ้านต๊ำ – ตำบลบ้านต๋อม

3. ผลงานการปฏิบัติงานหมู่บ้านเครือข่ายฯ

– บันทึกลงทะเบียน เข้า- ออก ในพื้นที่ป่า

– ออกลาดตระเวน​ตรวจหาไฟไหม้ป่า ในพื้นที่

– เครือข่าย​ฯ​บ้านป่ากล้วยแข้ หมู่ที่ 2 ตำบล​ห้วยลาน อำเภอ​ดอกคำใต้​

– บ้านร่องคำดง หมู่​ที่​ 12 ตำบล​แม่นาเรือ อำเภอ​เมืองพะเยา

– เครือข่าย​ฯ​บ้านต๊ำใน หมู่​ที่​ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอ​เมืองพะเยา​

สถานการ เหตุการณ์ปกติ ไม่มีไฟไหม้ในพื้นที่รับผิดชอบ

-อุณหภูมิ ต่ำสุด 21 องศา สูงสุด 32 องศา

   นาย ฉกาจ  เทพทองปันหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา/รายงาน


แชร์ข่าวพะเยา