ตรวจเยี่ยม กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา สกย.อำเภอแม่ใจ

แชร์ข่าวพะเยา

    ตรวจเยี่ยม กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา สกย.อำเภอแม่ใเพื่อสอบถามความพร้อมของกลุ่มฯ

 ในการยกฐานะจากกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายธนวิน  แก้วเสมอตา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอแม่ใจ เข้าตรวจเยี่ยม กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา สกย.อำเภอแม่ใจ เพื่อสอบถามความพร้อมของกลุ่มฯ ในการยกฐานะจากกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มฯให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา สกย.อำเภอแม่ใจ    


แชร์ข่าวพะเยา