ชลประทานพะเยาปล่อยน้ำเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง

แชร์ข่าวพะเยา

ชลประทานพะเยา  เร่งระบายน้ำจากกว๊านพะเยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิง ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาว หลังเริ่มขาดน้ำขณะที่ผู้อำนวยการชลประทานพะเยา ระบุ การระบายน้ำดังกล่าวจะไม่กระทบกับการผลิตน้ำประปา ล่าสุดระดับน้ำกว๊านพะเยาอยู่ที่ 22.8 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าน้ำในกว๊านพะเยา จะเพียงพอต่อการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งนี้

       เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังที่อยู่บริเวณท้ายน้ำแม่น้ำอิง ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้และอำเภอภูกามยาว เริ่มทำการสูบน้ำเข้าหล่อเลี้ยงนาข้าวซึ่งเป็นข้าวนาปรัง ที่มีพื้นที่รวมมากกว่า 6,000 ไร่ หลังชลประทานจังหวัดพะเยา เริ่มระบายน้ำจากกว๊านพะเยาเพื่อเข้าทำการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาวหลังปริมาณน้ำเริ่มแห้งลง ซึ่งเกรงจะส่งผลกระทบต่อนาข้าวที่ปลูกไว้

     โดยนายปาโมกข์  ปิงเมือง ผู้อำนวยการชลประธานจังหวัดพะเยา ระบุว่า ขณะนี้ทางชลประทานได้ทำการระบายน้ำจากกว๊านพะเยา เพื่อเข้าทำการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้และอำเภอภูกามยาว ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณโดยรอบแม่น้ำอิง โดยในปีนี้พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังรวมแล้วมากกว่า 6,000ไร่ ซึ่งทางชลประทานได้มีแผน ที่จะระบายน้ำเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงนี้โดยในห้วงเดือนมีนาคมจะระบายน้ำให้กับเกษตรกรจำนวน 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร และในเดือนเมษานี้จะระบายน้ำอีก 3,000,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวนั้น จะไม่กระทบกับปริมาณน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และการผลิตน้ำประปา ซึ่งปริมาณน้ำกว๊านพะเยา ก็จะอยู่ในระดับที่สามารถรองรับการใช้อุปโภคบริโภคได้และจะไม่กระทบกับภาวะภัยแล้ง


แชร์ข่าวพะเยา