นมัสการหลวงพ่อเหลือพระพุทธรูปไม้แกะสลักอายุร่วม 200 ปี

แชร์ข่าวพะเยา

นมัสการหลวงพ่อเหลือ พระพุทธรูปไม้แกะสลักอายุรวม 200 ปี วัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปีอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เหลือเพียงองค์เดียว หลังจากวัดถูกปล่อยทิ้งร้างช่วงเวลาหนึ่ง  ล่าสุดเตรียมให้พุทธศาสนิกชน เข้ากราบสักการะในเทศกาลวันสำคัญประจำปี

พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ที่มีรูปลักษณะที่สวยงาม ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธะลักษณะเป็นพระสิงห์สาม ที่มีอายุเก่าแก่ร่วม 200 ปี ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานบริเวณศาลาของวัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าสักการะในช่วงของเทศกาลสำคัญๆ ของทางวัดซึ่งจะได้อัญเชิญลงมาประดิษฐาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าสักการะ เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ นอกจากนั้นยังเป็นพระพุทธรูปที่มีตำนานในการหลงเหลืออยู่เพียงองค์เดียวภายในวัด หลังจากวัดได้ถูกปล่อยให้รกร้างไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง

โดยพระครูใบฎีกาทศพล ญาณเมธี หรือครูบาหนุ่ย เจ้าอาวาสวัด โสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปีอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระบุว่า พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปไม้ที่แกะสลักโดยไม้ขนุน มีขนาดหน้าตักกว้าง 12 นิ้ว มีลักษณะเป็นพระสิงห์สาม ซึ่งในอดีตนั้นหลังจากที่ตนเองได้มาจำวัดและเป็นเจ้าอาวาสอยู่ วัดแห่งนี้ ก็พบว่าพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเหลือเพียงอยู่องค์เดียว ซึ่งพระพุทธรูปองค์อื่นๆนั้นน่าจะเป็นทองเหลือง จึงได้มีผู้นำออกไปจนเหลือพระพุทธรูปไม้แกะสลักองค์นี้เพียงองค์เดียว จึงได้ตั้งชื่อให้เป็น “หลวงพ่อเหลือ”เนื่องจากเหลือไว้เพียงองค์เดียว โดยจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่เล่าสืบต่อกันมาว่า วัดโสมนัสตุ้มท่าแห่งนี้ตั้งขึ้นมา ในปีนี้ก็ครบเวลา 200 ปี ซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นก็ได้ถูกจัดสร้างขึ้นคงจะไล่เลี่ยกัน และต่อมามีช่วงระยะเวลาหนึ่งวัดได้ถูกปล่อยรกร้างลงไป ระยะหนึ่ง และหลังจากที่ อาตมาได้มาเป็นเจ้าวาดวัดแห่งนี้ จึงได้เก็บพระพุทธรูปดังกล่าวไว้บริเวณหิ้งพระของวัดและจัดสร้างองค์พระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อเหลือ ไว้ให้คนปิดทองเคารพสักการบูชา และในห้วงประเพณีที่สำคัญของทางวัด เช่นสงกรานต์ ก็จะนำลงมาให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการบูชา สำหรับพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อเหลือนั้น ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในแต่ละวันก็จะมีผู้คนเดินทางเข้าสักการะกันอย่างต่อเนื่อง และมีผู้เดินทางมาขอพรก็จะประสบผลสำเร็จ จนมีผู้เดินทางเข้าทำการปิดทองและกราบไว้กันอยู่ตลอดเวลา


แชร์ข่าวพะเยา