หญิงวัย 39 ปีปลูกพืชผักสวนครัวสร้างรายได้วันละมากกว่า 500 บาท

แชร์ข่าวพะเยา

หญิงสาววัย 39 ปี ในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใช้พื้นที่ประมาณ 1 ไร่บริเวณหน้าร้านของตนเอง ปลูกพืชผักสวนครัว ไร้สาร หลากหลายชนิดสลับกันไปในแต่ละฤดูกาล สามารถสร้างรายได้ต่อวันมากว่า 500 บาท

คุณวิภาพร พูลคำ หญิงสาววัย 39 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กำลังช่วยกันกับแม่ของตนเองทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตผักบุ้งจีน ที่เขาใช้พื้นที่บริเวณสวนหน้าร้านของตนเอง ประมาณ 1 ไร่ ทำการปลูกพืชผักสวนครัว หลากหลายชนิด สลับกันไปตามฤดูกาล ทั้งผักบุ้ง มันแกว ผักสลัด กรีนโอ๊คเรดโอ๊ค ฟักทอง รวมทั้งดอกดาวเรือง และพืชอื่นที่เป็นพืชผักสวนครัว ที่เป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถขายสร้างรายได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งในการทำก็จะเน้นในการทำพืชผักแบบอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมี โดยคุณวิภาพร เล่าว่า ตนเองได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัวดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้ว โดยเฉพาะผักบุ้ง ซึ่งเป็นพืชผักหลัก ที่สามารถเติบโตได้เร็ว โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 25 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ และจำหน่ายได้ในราคาที่สูงพอสมควรนอกจากนั้นก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวอื่นๆ ทั้งมันแกว ผักสลัด กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ฟักทองรวมทั้งดอกดาวเรือง และพืชผักอื่นๆสลับกันไปตามฤดูกาล ซึ่งในแต่ละวันก็จะเก็บพืชผักส่งขายให้กับคนที่สั่งซื้อ ทั้งชาวบ้านทั่วไปและร้านอาหาร โดยเฉพาะผักบุ้งก็จะเก็บทุกวันส่งขาย เฉลี่ยแล้วมากกว่า 10 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งจะจำหน่ายกิโลกรัมละ 20 บาท

นอกจากนั้นก็จะจำหน่ายพืชผักอื่นรวมทั้งดอกดาวเรืองที่สามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้ทุกวัน เฉลี่ยแล้วรายได้วันละกว่า500 บาท ซึ่งผลผลิตของตนเองจะเน้นในการทำโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งในแปลงผักของตนเองจะนำมูลสัตว์มาเป็นปุ๋ย ในการปลูกพืชผัก และพืชผักของตนเองจะสามารถจำหน่ายได้ โดยไม่มีปัญหาเรื่องการตลาดเนื่องจากเป็นผักปลอดสารพิษ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา