สถานีควบคุมไฟป่าพะเยาออกตรวจลาดตระเวนป้องกันไฟป่าพื้นที่รับผิดชอบ

แชร์ข่าวพะเยา

เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยาสำนัก​บริหาร​พื้นที่​อนุ​รัก​ษ์ที่​15​ (เชียงราย)ยังคงออกตรวจลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่โดยลาดตระเวน​ทางรถยนต์ ตรวจหาไฟไหม้ป่า​ในพื้นที่ ตำบล สันป่าม่วง –  ตำบล บ้านสางและมีการบันทึกลงทะเบียน เข้า- ออก ในพื้นที่ป่าทั้ง เครือข่ายฯ บ้าน​ห้วยหม้อหมู่​ที่​ 5 ตำบล​บ้านตุ่น อำเภอ​เมืองพะเยา ,เครือข่ายฯบ้านสันบัวบก หมู่​ที่​ 8 ตำบล​บ้านสาง อำเภอ​เมืองพะเยา , เครือข่าย​ฯ​บ้านแม่ต๋อมใน หมู่​ที่​ 7​ ตำบล​สันป่า​ม่วง​อำเภอ​เมืองพะเยา​และเครือข่าย​ฯ​บ้าน ห้วยทรายแก้ว หมู่​ที่​9 ตำบลสันโค้ง อำเภอ​ดอกคำใต้​

ผลการปฎับัติงานในครั้งนี้เหตุการณ์ปกติ ไม่มีไฟไหม้ในพื้นที่รับผิดชอบขณะที่ อุณหภูมิ ต่ำสุด 24 องศา สูงสุด 36 องศาโดยมี นาย ฉกาจ  เทพทองปันหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยาผู้รับผิดชอบการปฎับัติงานและรายงานในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา