นายกสภาทนายความ เปิดที่ทำการ สำนักงานสภาทนายความจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 15 มีนาคม 2565ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ เดินทางมาเปิดที่ทำการ สำนักงานสภาทนายความจังหวัดพะเยา  เลขที่ 1111 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีนายอภิเชษฐ์ วรรณโกฏ สมาชิกสภาทนายความจังหวัดพะเยา พร้อมทนายความในพื้นที่ให้การต้อนรับ

สำหรับสำนักงานสภาทนายความจังหวัดพะเยา ดังกล่าว ถือเป็นสำนักงานสภาทนายความ ที่เป็นทรัพย์สินของ สภาทนายความจังหวัดพะเยา และได้จัดสร้างขึ้น หลังได้มีการจัดซื้อที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นที่แล้วเสร็จ เพื่อเป็นสถานที่บริการให้กับประชาชนในเรื่องของคดีความต่างๆ


แชร์ข่าวพะเยา