รับมอบถุงยังชีพ

แชร์ข่าวพะเยา

นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ ร่วมกับนางชุติกาญจน์ จันธิมา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจ นายภูเบจ วิสุตรสุวรรณ์ ส.อบจ.พะเยา อำเภอแม่ใจ เขต 1 นายกมล หทัยดำรงวิทยา ส.อบจ.พะเยา อำเภอแม่ใจ เขต 2 นายวรศิลป์ ผัดมาลา สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ และนายสัมพันธ์ ใจติ๊บ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า โดยนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นผู้มอบ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา