สาธารณสุขพะเยาkickoff #รณรงค์3เก็บ3โรค #ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายก่อนการระบาด

แชร์ข่าวพะเยา

ที่บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำบุคลากรเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมใจรวมพลังปลุกกระแส รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ซึ่งกิจกรรมนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยให้ทุกหน่วยงาน/ครัวเรือน สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่ทำงานและบ้านตนเองทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด


แชร์ข่าวพะเยา