จังหวัดพะเยา Kick Off ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ ก่อนสงกรานต์ วันที่ 21-31 มีนาคม 2565