สส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยร่วมทำบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคี

แชร์ข่าวพะเยา

รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยพร้อมด้วยนายกอัครา พรหมเผ่า นายกอบจ.พะเยา นายจีรเดช ศรีวิราช สส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยได้ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีของอบต.เจดีย์คำอ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อซื้อที่ดินในการขยายถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลร่มเย็นและตำบลเจดีย์คำ เนื่องจากถนนเดิมที่ใช้สัญจรปัจจุบันคับแคบไม่สามารถวิ่งสวนทางได้และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งเป็นปัญหามาช้านาน

รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จึงเล็งเห็นความสำคัญของประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้จึงได้มอบเงินให้300.000บาท(สามแสนบาท)ให้กับตัวแทนชาวบ้านมี นายกอบต.เจดีย์คำและกำนัน ผญบ.สจ.เชตเชียงคำ ภูซาง และสมาชิกอบต.เป็นผู้รับมอบนำไปซื้อที่ดินให้เรียบร้อย ส่วนเรื่องการขยายถนนนั้นนายกอัครา พรหมเผ่านายกอบจ.พะเยาจะดำเนินการให้ต่อไป โดยมอบหมายให้นาย ธวัช สุทธวงค์(สจ.อาง)รองนายกอบจ.เป็นผู้ติดตามและประสานงานกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา