ทต.บ้านต๋อมมอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่รับผิดชอบ

แชร์ข่าวพะเยา

นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี นายสมบัติ หลักฐาน เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนบ้านร่องไผ่ ณ วัดร่องไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา