นายกอบต.แม่ใสร่วมงานวันอาสาสมัครแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

นายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้เข้าร่วมงานวันอาสาสมัครแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565ที่จัดขึ้น ณ หอประชุมวัดศรีโคมคำ ต .เวียง อ. เมือง จ. พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา