เทศบาลตำบลแม่ปืมส่งเสริมอ่างห้วยบงให้เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่ปืม ร่วมกับ ภาคเอกชน ร่วมลงพื้นที่เพื่อวางแผนในการ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว และ ประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง และ จัดงานรื่นเริงต่างๆ ภายในช่วงเดือนเมษายนที่กำลังถึงนี้เพื่อส่งเสริมและผลักดัน อ่างห้วยบงให้เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในตำบลแม่ปืมต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา