มทบ.34ร่วมกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

แชร์ข่าวพะเยา

พ.อ.วิสิษฐ์  ทรัพย์สิน รอง ผบ.มทบ.34 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.34 จำนวน 6 นาย ร่วมกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และพัฒนาเมืองพะเยาให้น่าอยู่ เนื่องใน ” วัน อปพร.” ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ศาลากลาง จว.พ.ย. อ.เมืองพะเยา จว.พ.ย. โดยมี นาย ศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ ผวจ.พ.ย. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ, ผู้แทนหน่วยงาน และ ประชาชน จิตอาสา พระราชทาน ของหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน  300 คน


แชร์ข่าวพะเยา