สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการคัดกรองวัณโรค 24 มีนาคม วันวัณโรคสากล

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า วัณโรคเป็นโรคติดต่อสำคัญที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก (WHO) วัณโรคยังคงเป็นโรคติดต่อที่เป็นนักฆ่าที่อันตรายที่สุดในโลก โดยในแต่ละวันจะมีคนเสียชีวิตจากวัณโรคมากกว่า 4,100 คน และเกือบ 28,000 คนล้มป่วยด้วยวัณโรค ส่วนประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก (WHO)ประมาณการว่ามีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 105,000 รายต่อปี และมีการเสียชีวิตเนื่องจากวัณโรคมากถึง 10,000 รายต่อปี

ในวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1882 ดร.โรเบิร์ต คอช (Dr. Robert Koch) ประกาศการค้นพบสาเหตุของวัณโรค คือเชื้อแบคทีเรีย Tubercle bacillus เป็นครั้งแรก ซึ่งอยู่ในช่วงที่วัณโรคได้แพร่กระจายไปทั่วยุโรปและอเมริกา การค้นพบของเขาจึงช่วยเบิกทางการวิเคราะห์คิดค้นวิธีรักษาวัณโรค ต่อมาในปี ค.ศ.1982 ในโอกาสครบรอบ 100 ปีการประกาศของเขา สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ (IUATLD: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) เสนอให้กำหนด 24 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันวัณโรคโลก (World TB Day) อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมกันต่อต้านวัณโรคและย้ำเตือนให้ประชากรทั่วโลกตระหนักว่า วัณโรคยังคงระบาดทั่วโลก        เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า 1.7 ล้านคนต่อปี องค์การอนามัยโลกจึงได้ร่วมกับ IUATLD และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ช่วยกัน

รณรงค์ให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญและร่วมกันต่อด้านวัณโรค

            นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ กล่าวต่อว่า สถานการณ์โรควัณโรคจังหวัดพะเยามีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และอัตราการตายด้วยวัณโรคก็มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยพบว่า ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต เนื่องจากเข้ารับการรักษาล่าช้า และมีโรคประจำตัว การคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้พบและนำเข้าสู่การรักษาโดยไว จึงมีความสำคัญเป็นยิ่ง ในการลดการแพร่กระจายของโรคและหากพบผู้ป่วยนำเข้าสู่การรักษาโดยเร็ว จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิต               โดยประชาชนที่มีความเสี่ยงในการติดวัณโรค ได้แก่ ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน  ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี ที่มีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคเบาหวาน ผู้ใช้สารเสพติด หรือติดสุราเรื้อรัง และบุคลากรสาธารณสุข

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการคัดกรองวัณโรค โดยสามารถติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับการคัดกรองวัณโรค ได้ ณ โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่งใกล้บ้าน


แชร์ข่าวพะเยา