#24มีนาคม2565 #วันวัณโรคโลก

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุรวัฒน์ กุลศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์โครงการยุติวัณโรคล้านนา จังหวัดพะเยาเนื่องในวัน วัณโรคสากล 24 มีนาคมของทุกปี

โครงการยุติวัณโรคล้านนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคสามารถตรวจพบและวินิจฉัยวัณโรคได้อย่างรวดเร็ว ลดการเสียชีวิตและตัดวงจรการแพร่ของเชื้อวัณโรคในชุมชน กิจกรรมในโครงการ จึงได้เปิดรับสมัคร สถานประกอบการเอกชนที่ใกล้ชิดชุมชน ได้แก่ ร้านขายยาและคลินิก เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันคัดกรองผู้ที่มีอาการคล้ายวัณโรคเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว โดยใช้แอพพลิเคชัน TB Refer plus ที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสถานประกอบการเอกชน และโรงพยาบาลของรัฐ ได้ทันที

ทั้งนี้ได้มอบป้าย QR Code แอพพลิเคชั่น TB Refer plus ของร้านขายยา ได้แก่ ร้านขายยาเภสัชตูน,ร้านขายยาบ้านยาศิวกรและคลินิกนิรนามวัณโรคโรงพยาบาลพะเยาเพื่อเป็นตัวช่วยในการ คัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยต่อไป หากท่านใด มีอาการเข้าได้กับโรควัณโรคได้แก่ มีอาการไอ มากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป , น้ำหนักลด, มีไข้ทุกวัน, มีเหงื่อออกมาผิดปกติโดยเฉพาะเวลากลางคืน หรือ มีคนในครอบครัวเป็นวัณโรคปอด สามารถเข้ารับการคัดกรองที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน


แชร์ข่าวพะเยา