ส่งมอบงานและบัญชีทรัพย์สินวัดศรีโคมคำ

แชร์ข่าวพะเยา

อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่งมอบงาน พร้อมบัญชีทรัพย์สินของทางวัด ให้กับ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ รูปใหม่ เพื่อปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

28 มี.ค. 2565 พระสุนทรกิตติคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทำพิธีส่งมอบงานและบัญชีทรัพย์สินของทางวัดให้กับ พระราชปริยัติ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ หรือ (วัดพระเจ้าตนหลวง) พระอารามหลวง เจ้าอาวาส รูปใหม่  เพื่อปฎิบัติงานในการบริหารวัดศรีโคมคำ ต่อไป พร้อมกันนั้นยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดชุดใหม่ เพื่อเข้าบริหารวัดแทนกรรมการชุดเก่า โดยได้มีการส่งมอบภาระงานรวมทั้งบัญชีทรัพย์สินของทางวัด ซึ่งทางคณะกรรมการชุดใหม่จะได้ร่วมตรวจสอบและตรวจรับบัญชีทรัพย์สินในขั้นตอนต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา