โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมโครงการ “เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ” บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา

แชร์ข่าวพะเยา

นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ  สภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา  ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา 

           โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

             โดยวันนี้ นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา  อวัยวะ รวมถึงการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและตรวจสุขภาพด้วย


แชร์ข่าวพะเยา