ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบข้าวสารอาหารแห้ง แก่ผู้ป่วยโควิท 19และผู้กักตัว

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลท่าจำปี โดยนายพิจิตร อ้อยลี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าจำปี พร้อมทีมงานบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน สท.ตำบลท่าจำปี ร่วมกับ วัดโสมนัสทุ่มท่า โดยพระครูใบฎีกาทศพล ญาณเมธี (พระครูบาหนุ่ย) เจ้าอาวาส ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบข้าวสารอาหารแห้ง แก่ผู้ป่วยโควิท 19และผู้กักตัว ในเขตตำบลท่าจำปี จำนวน50กว่าราย เพื่อเป็นการให้กำลังใจประชาชนในตำบลท่าจำปี


แชร์ข่าวพะเยา