ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565

แชร์ข่าวพะเยา

ศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผจก.กฟจ.พะเยา ได้เป็นประธานประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาผ่านระบบ VDO conference ไปยังการไฟฟ้าฯในสังกัด ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา PEA พะเยา เพื่อติดตามงานด้านนโยบายต่างๆ เตรียมความพร้อม สรุปผลการปฏิบัติงานตามค่า KPI และติดตามข้อสั่งการของ ผู้จัดการ


แชร์ข่าวพะเยา