หมอกควันเกินมาตรฐานเริ่มส่งผลกระทบอีกรอบ

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มมีหมอกปกคลุมเกินค่ามาตรฐานอีกรอบ  ถึงแม้ในพื้นที่จะไม่มีการเกิดไฟป่าแต่คาดว่าจะเป็นหมอกควันข้ามแดน  โดย PM 2.5 อยู่ที่ 78 ไมโครกรัม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM 10 อยู่ที่ 101 ไมโครกรัม และ AQI อยู่ที่ 170 ไมโครกรัม ขณะที่สภาพอากาศเริ่มร้อนและอบอ้าวตลอดทั้งวัน

     สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีหมอกควันเข้าปกคลุมและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้น อีกระลอก โดยในพื้นที่มีค่าหมอกควันยังคงเกินมาตรฐานต่อเนื่อง ซึ่งทำให้สถานการณ์หมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากค่าฝุ่นละอองเริ่มเกินค่ามาตรฐาน โดย PM 2.5 อยู่ที่ 78 ไมโครกรัม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM 10 อยู่ที่ 101 ไมโครกรัม และ AQI อยู่ที่ 170  ไมโครกรัม โดยในวันนี้สภาพอากาศโดยทั่วไปยังคง มีค่าหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน และสามารถมองเห็นหมอกควันปกคลุมอย่างชัดเจน และส่งผลต่อทัศนวิสัย และสุขภาพ ขณะที่สภาพอากาศโดยทั่วไปมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวโยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส

     ขณะที่ทางจังหวัดพะเยา ก็ยังคงมีมาตรการเข้มในการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งจุดสกัดในการห้ามเข้าป่าในช่วงนี้  เพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งคาดว่าในปีภาวะหมอกควันจะส่งกระทบอย่างรุนแรง


แชร์ข่าวพะเยา