ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ติดเชื้อโควิด19 ต้องกักตัวดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัดให้ครบ10วันตามกำหนด นับจากวันตรวจพบเชื้อ เพื่อตัวท่านและบุคคลที่ท่านรัก


แชร์ข่าวพะเยา