สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ ออมทรัพย์2จังหวัดภาคเหนือ

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

ที่  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด  นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด พร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการ ผู้จัดการและฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงานด้านโปรแกรม ระบบ Appicationและณาปกิจสมาชิกฯ  ภาคบ่าย 13.00 น. คณะเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ในด้านการบริหารงานทั่วไป การรับสมัครสมาชิก ใหม่ ของสหกรณ์  และระบบของสหกรณ์  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจการสหกรณ์ โดยมี ประธานกรรมการ ผู้จัดการ คณะกรรมการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ


แชร์ข่าวพะเยา