บวงสรวงเจ้าพ่อล้านช้างสิ่งศักดิสิทธิ์ของชาวบ้านถ้ำ

แชร์ข่าวพะเยา

ชาวตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาจัดพิธีบวงสรวงและแก้บนศาลเจ้าพ่อล้านช้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลบ้านถ้ำ ที่เชื่อว่าสามารถบันดาลความสำเร็จให้กับลูกหลานที่มาบนบานศาลกล่าวไว้ และในทุกปีช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็จะมีชาวบ้านและลูกหลานที่ไปทำงานยังต่างจังหวัดและประสบผลสำเร็จ เดินทางมาบวงสรวงและแก้บนกันอย่างต่อเนื่อง

หมูดิบเป็นตัว ตลอดจนเครื่องสักการะอื่น ทั้งอาหารคาวหวาน ผลไม้ และเครื่องดื่ม เป็นของเซ่นไหว้บวงสรวงที่ทางชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันเข้าทำพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อล่นช้าง ภายในบริเวณสวนรุกขชาติ ของตำบลบ้านถ้ำ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่สักการบูชาของชาวตำบลบ้านถ้ำ และใกล้เคียง ที่มักจะเดินทางเข้ามาสักการะกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ ก็จะมีชาวบ้านและลูกหลานที่เดินทางไปทำงานยังต่างจังหวัด เดินทางมาจัดพิธีบวงสรวงกันเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ช่วงหลายอายุคน ซึ่งเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าพ่อล้านช้างดังกล่าว ที่มักจะให้ผลสำเร็จกับผู้ที่เดินทางมาขอบนบานสิ่งต่างๆไว้ ตลอดจนถึงโชคลาภ จึงทำให้ศาลเจ้าพ่อล้านช้าง เป็นที่เคารพสักการบูชาและมีชาวบ้านจำนวนมาก มักจะเดินทางเข้าขอพรกันอย่างต่อเนื่อง

โดยพ่อหนานติ๊บ ธรงค์ ชาวบ้านคนหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ ระบุว่า ศาลเจ้าพ่อล้านช้างดังกล่าว นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เคารพบูชาของชาวตำบลบ้านถ้ำและใกล้เคียงมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายซึ่งศาลเจ้าพ่อล้านช้างนั้น มักจะมีผู้เดินทางมาบนบานสานกล่าวและจะประสบผลสำเร็จกันทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานและโชคลาภตลอดจนถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หากมีการบอกกล่าวก็จะมักประสบผลสำเร็จ ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ก็จะมีผู้คนเดินทางเข้ามาทำการบวงสรวงและแก้บนทุกปี ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีพิธีบวงสรวงกัน ซึ่งจะมีผู้คน เดินทางมาบวงสรวงและแก้บนกันตลอด

     สัมภาษณ์ นายติ๊บ ธรงค์ อายุ  82 ปี บ้านเลขที่ 256 หมู่ 5 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

    ขณะที่นายพยุง ไชยวุฒิ ชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่เดินทางไปทำงานยังต่างจังหวัด และประสบผลสำเร็จกับหน้าที่การงานจนทำให้ฐานะดีขึ้น ระบุว่า ตนเองเป็นคนที่เกิดในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำและที่ผ่านมาตอนเด็กๆ ก็เห็นปู่ย่าตายายเข้าเดินทางมาสักการะบวงสรวงกันอย่างต่อเนื่อง ต่อมาตนเองจึงได้เข้าสักการะและขอบนบานศาลกล่าวไว้ จนทำให้หน้าที่การงานประสบผลสำเร็จและในทุกปีก็จะเดินทางมาบวงสรวงและแก้บนพร้อมกับขอพร เพื่อให้องค์เจ้าพ่อได้ปกปักษ์คุ้มครองและช่วยให้การงานต่างๆดียิ่งๆขึ้น

     สัมภาษณ์… นายพยุง ไชยวุฒิอายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 404 หมู่ 5 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา

     เช่นเดียวกับนายจำรัส ธรงค์ ชาวบ้านอีกคนหนึ่ง ระบุว่า ตนเองจะเดินทางมาสักการะบวงสรวงกับเจ้าพ่อล้านช้างทุกปี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการบนบานศาลกล่าวและขอพรไว้ จนทำให้หน้าที่การงานของตนเองประสบผลสำเร็จ คิดหวังสิ่งใดที่ได้ขอกับเจ้าพ่อ ล้านช้างก็มักจะสำเร็จโดยในทุกปีก็จะเดินทางเข้าบวงสรวงแก้บนตลอดจนขอพรเพื่อให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป

สัมภาษณ์… นายจำรัส ธรงค์ อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 256 หมู่ 5 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา