ตานขันข้าววันพญาวัน สงกรานต์ 65

แชร์ข่าวพะเยา

     บรรยากาศการทำบุญประเพณีตานขันข้าว เนื่องในวันพญาวัน เทศกาลสงกรานต์ ที่จังหวัดพะเยา ในวันมหาสงกรานต์ หรือชาวเหนือเรียกวันพญาวัน ในปีนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย ท่ามกลางสถานการณ์การ การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  อย่างเข้มข้น ชาวบ้านจำนวนมากต่างเดินทางมาทำบุญโดยการสืบสานประเพณีตานขันข้าวในช่วงเช้า และเดินทางกลับซึ่งในแต่ละปีจะมีพุทธศาสนิกชนร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงสายแต่ในปีนี้กิจกรรมดังกล่าวยังคงงด ในการชุมนุมกับคนกลุ่มมาก

ชาวบ้านจำนวนมากต่างนำสำหรับกับข้าว หรือขันข้าวที่เตรียมไว้ เข้าทำบุญกับพระสงฆ์ ที่บริเวณวัดบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ ในช่วงเช้าของวันนี้กันอย่างต่อเนื่อง  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ และอุทิศส่วนกุศลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งวัดทุกแห่งของจังหวัดพะเยา จะมีการทำบุญลักษณะเช่นนี้ ซึ่งชาวล้านนาเรียกว่า ตานขันข้าว วันพญาวัน  หรือวันมหาสงกรานต์

โดยในวันนี้จะเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดของปี หรือเรียกว่าวันพญาวัน  และในวันนี้ก็ได้มีการทำบุญกัน แต่แตกแตกต่างจากในปีก่อนๆที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 จะแพร่ระบาด เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่จะเดินทางเข้าทำบุญในช่วงเช้าตรู่  และร่วมกันนำตุง 12 ราศี เข้าปักบริเวณเจดีย์ทรายที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ และในช่วงสายทุกปีจะมีพิธีสืบชะตาหลวงแต่ในปีนี้ ยังคงต้องทำการงดกิจกรรมดังกล่าวลง เนื่องจากจะเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เกรงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ดังนั้นชาวบ้านจึงได้เลือกวิธีการเข้าทำบุญตานขันข้าวในช่วงเช้าและเดินทางกลับ


แชร์ข่าวพะเยา