ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นชาวบ้านเข้ารดน้ำดำหัวผู้กองธรรมนัสคับคั่ง

แชร์ข่าวพะเยา

     ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ รวมทั้งกลุ่มชมรมรักผู้กองธรรมนัส ตบเท้าเข้าอวยพรเทศกาลปีใหม่เมืองอย่างคึกคัก โดยผู้กองธรรมนัส อวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวพะเยาประสบแต่ความสุขความเจริญ หน้าที่การงานรวมทั้งสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจให้ลุล่วงไปอย่างดี ในช่วงเทศกาลปีใหม่เมือง

     กลุ่มชาวบ้าน รวมทั้งนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องที่ ตลอดจนถึงกลุ่มคนรักผู้กองธรรมนัส จำนวนมาก ต่างเดินทางเข้าทำการรดน้ำดำหัวและขอพรกับ ร้อยเอกกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา เขต 1 กันอย่างคับคั่ง ภายในบริเวณบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลานต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันนี้ โดยกลุ่มชาวบ้านและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนถึงท้องที่ เข้าทำการรดน้ำดำหัวขอพรกับ ร้อยเอกธรรมนัส กันอย่างคับคั่ง ภายในบ้านพักเลขที่ 888 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

     โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ได้เดินทางเข้าให้กำลังใจ กับผู้กองธรรมนัส รวมทั้งรดน้ำดำหัว ขอพรกับ ร้อยเอกธรรมนัส ซึ่งชาวบ้านได้ฝากความหวังให้กับ ส.ส. จังหวัดพะเยา ที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญรุดหน้าไปได้ด้วยดี ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัส ได้อวยพรปีใหม่เมือง ให้กับผู้ที่เดินทางเข้ารดน้ำดำหัวและขอพร ระบุว่า ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพบูชาของประเทศไทยทั้งองค์พระแก้วมรกต องค์พระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระเสี้ยวเมือง เสื้อเมืองในพื้นที่จังหวัดพะเยาขอให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดพะเยา จงพบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมทั้งให้ผ่านพ้นวิกฤตในด้านเศรษฐกิจของประเทศไปให้ได้ และรับปากกับพี่น้องชาวพะเยา ว่าจะทำให้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่น่าอยู่และมีความสุขทั่วหน้า


แชร์ข่าวพะเยา