ประเพณีกินแกงขนุนวันปากปีเทศกาลสงกรานต์

แชร์ข่าวพะเยา

ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่นิยมทำแกงขนุนกินกัน ในวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นวันปากปี หรือวันเริ่มต้นปีใหม่ของชาวล้านนา ที่เชื่อว่าหากได้กินแกงขนุนในวันนี้จะมีสิ่งต่างๆค้ำชูอุดหนุนให้เจริญรุ่งเรืองและหากได้แกงใส่หมูการงานหรือสิ่งต่างๆที่ทำก็จะประสบผลสำเร็จโดยง่าย

    นางสมศรี เมืองมา ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กำลังลงมือทำแกงขนุนใส่หมู เพื่อไว้สำหรับกินกันในอาหารมื้อเช้าของวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นวันปากปีตามความเชื่อของคนล้านนา ที่มีมาแต่ดั้งเดิม โดยเชื่อว่าการได้กินแกงขนุนในวันนี้จะทำให้มีสิ่งต่างๆค้ำชูอุดหนุนไปตลอดทั้งปี จะทำการงานต่างๆก็จะมีคนเกื้อหนุน ซึ่งได้ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย และหากได้แกงใส่หมูการงานต่างๆก็จะทำสำเร็จโดยง่ายเหมือนเป็นเรื่องหมูๆซึ่งเป็นความเชื่อและสิ่งที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณ

    สำหรับความเชื่อของการกินแกงขนุนในวันนี้ ทุกบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะทำกินกันทุกครอบครัว บางครอบครัวทำแล้วก็จะแบ่งกันภายในบ้านใกล้เคียง ซึ่งถือว่าในทุกปี วันนี้ชาวบ้านทุกครัวเรือนก็จะมีประเพณีการกินแกงขนุนกันเพื่อเป็นสิริมงคลในวันปากปี เทศกาลสงกรานต์


แชร์ข่าวพะเยา