สืบชะตาสะเดาะเคราะห์บ้านเมืองเทศกาลสงกรานต์

แชร์ข่าวพะเยา

    ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดประเพณีสืบชะตาบ้านเมือง และสะเดาะเคราะห์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง เพื่อเป็นสิริมงคลและขจัดปัดเป่าภยันตรายต่างๆให้กับหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ที่เคยสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานในช่วงของเทศกาลปีใหม่เมือง

วันที่16 เมษายน 2565 ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันเข้าทำพิธีสืบชะตาบ้านเมือง บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง เพื่อให้เกิดสิริมงคลกับหมู่บ้านรวมทั้งชุมชน โดยได้มีพิธีสืบชะตาบ้านเมืองรวมทั้งการสะเดาะเคราะห์ให้กับบ้านเมือง เพื่อที่จะขจัดปัดเป่าภยันอันตรายต่างๆที่จะมากล้ำกรายในหมู่บ้าน ให้หลุดพ้นไป ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าในการทำพิธีในวันปากปีนี้ จะทำให้บ้านเมืองเป็นสิริมงคลปราศจากภยันอันตรายต่างๆหรือเพศภัยต่างๆโดยชาวบ้านเชื่อว่า ในแต่ละปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็จะมีพิธีสืบชะตาบ้านเมืองสะเดาะเคราะห์บ้านเมือง ลักษณะดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้มีชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันทำพิธีกันเป็นจำนวนมาก


แชร์ข่าวพะเยา