ผู้ว่าตรวจเดินทางกลับสงกรานต์กำซับมาตรการเข้มป้องกันโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

    

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ขนส่งจังหวัดพะเยา  ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ตรวจความเรียบร้อยการอำนวยความสะดวกการเดินทางกลับของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2565 พร้อมทั้งเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มข้น

     นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับและ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจความเรียบร้อยการอำนวยความสะดวกการเดินทางกลับของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบสิ่งของ แจก ลูกอม แมส ผ้าเย็น ผ้าขนหนู แก่ ประชาชน ที่เดินทางมาขึ้นรถโดยสาร ประจำทางกลับภูมิลำเนา หรือกลับเข้าทำงานในเมืองหลวง หลังเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์เสร็จสิ้น

     พร้อมกันนี้ได้ตรวจความพร้อม พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง โดยเฉพาะการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ซึ่งพนักงานขับรถโดยสารทุกคน จะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย แก่ประชาชนที่ เดินทาง กลับในการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ พร้อมกันนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้แจกเครื่องช่วยเตือนการหลับใน แก่พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในด้วย สำหรับการอำนวยความสะดวกการเดินทางด้วยรถประจำทาง ทางสำนักงานจนส่งจังหวัดพะเยา ก็ได้มีการจัดเตรียมรถโดยสารไว้เพียงพอ มั่นใจจะไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

     ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ ด้านการอำนวยความสะดวกการจราจรพร้อมทั้งมาตรการป้องกันโควิดที่เข้มข้น ตามมาตรการของสาธารณะสุข โดยให้บริการผู้โดยสารทั้งการตรวจเช็คประวัติผู้เดินทาง การตรวจวัดอุณหภูมิ การมอบอุปกรณ์ป้องกัน การกำชับให้มีการรายงานผล หากพบว่าหลังจากการเดินทางและพบว่าป่วย 

สำหรับสถิติอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่จังหวัดพะเยา ในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายนจนถึงวันที่ 16  เมษายน 2565 พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมจนถึงขณะนี้ 30 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 30 ราย เสียชีวิต 2 ราย


แชร์ข่าวพะเยา