มอบเงินช่วยเหลือทหารเสียชีวิตช่วยไฟป่า

แชร์ข่าวพะเยา

    จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบเงิน ช่วยเหลือสงเคราะห์กว่า  450,000 บาท ให้กับ สิบเอกปิยะพันธ์ แสนสุข (ยศเดิมพลทหาร) สังกัดกรมทหารราบที่ 17 ที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างทำการดับไฟป่าบริเวณฐานปฏิบัติการทหารดาวเหนือ บ้านปางคาม หมู่ที่ 2 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ล่าสุดกรมบัญชีกลางอนุมัติเงินช่วยเหลือให้กับทายาทของ สิบเอกปิยะพันธ์ แสนสุข

    วันที่ 18 เมษายน 2565 นายเชษฐา โมกสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนส่งมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้กับ สิบเอกปิยะพันธ์ แสนสุข (ยศเดิมพลทหาร) สังกัดกรมทหารราบที่ 17  ณ.เลขที่  68  หมู่ที่ 9 บ้านร่องครกใต้ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังจากเสียชีวิตเนื่องจากการปฎิบัติงาน ดับไฟป่าที่ลุกลามเข้ามายังฐานปฏิบัติการทหารดาวเหนือ บ้านปางคาม หมู่ที่ 2  ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเสียชีวิต เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยวันนี้ทางอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้อนุมัติเงินคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้กับทายาทของ สิบเอกปิยะพันธ์ แสนสุข  เป็นจำนวนเงินรวม 450,000 บาทโดยมอบให้กับผู้มีสิทธิ์ รับเงินจำนวน 2 คนได้แก่ นายจงกล แสนสุข บิดา จำนวนเงิน 225,000 บาท และนางมยุเรศ แสนสุข มารดา เป็นจำนวนเงิน 225,000 บาท โดยการรับมอบเงินสงเคราะห์ดังกล่าวนั้น ได้มีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย พันเอกรัชพล สังขบุญชู รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 นายอุทัย วิรัชเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำปาหวาย ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินดังกล่าว ท่ามกลางญาติและเพื่อนบ้านซึ่งเดินทางมาให้กำลังใจกับครอบครัวของ สิบเอกปิยะพันธ์ แสนสุข ผู้เสียชีวิต


แชร์ข่าวพะเยา