แข่งล่าชะโดเพชฌฆาตแห่งกว๊านพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

   ชาวบ้านพร้อมผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นหมู่ที่ 3 บ้านสันเวียงใหม่ ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา  จัดแข่งขันตกปลาชะโดขึ้น หลังระบาดหนักไล่กินปลาท้องถิ่นในกว๊านพะเยา

      ที่บริเวณริมกว๊านพะเยาหน้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียงใหม่ ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยานักกีฬาตกปลาจากทั่วสารทิศ เข้าร่วมแข่งขันตกปลาชะโดกันอย่างหนาตา โดยมีนายทรงธิศักดิ์  ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน สันเวียงใหม่ฟิชชิ่งเกมส์ ครั้งที่ 1ล่าตัวฉกาจ ชะโดเพชฌฆาตแห่งกว๊านพะเยา พร้อมมอบถ้วยและเงินรางวัล ใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับผู้ชนะการแข่งขันซึ่งมีพรานปลาจากจังหวัดต่างๆในภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก

    นายทรงธิศักดิ์  ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางกล่าวว่าการจัดการแข่งขันตกปลาชะโดสันเวียงใหม่ฟิชชิ่งเกมส์ ครั้งที่ 1เพื่อต้องการลดปริมาณปลาชะโด และปลากินเนื้อในกว๊านพะเยา อีกทั้งเป็นการรักษาสมดุลโครงสร้างประชากรปลาระหว่างปลากินพืชกับปลากินเนื้อ และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ของทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา