สถานการณ์น้ำท่วมยังกระทบหลายพื้นที่

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ โดยขณะนี้น้ำได้เข้าท่วมขัง พื้นที่ทางการเกษตร ในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่10 ตำบลดอกคำใต้ รวมทั้งหมู่ที่ 4 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ ซึ่งระดับน้ำยังคงเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรในระดับที่สูงอยู่ และการระบายน้ำเป็นไปได้อย่างเชื่องช้า เนื่องจากทางระบายน้ำที่ผ่านเส้นทางถนนสายหลักมีช่องระบายน้ำน้อย จึงทำให้พื้นที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน

      วันที่ 21 เมษายน 2565 สภาพน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ทางการเกษตร เป็นพื้นที่นับกว้างนับ 1000 ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 10 ตำบลดอกคำใต้ รวมทั้งหมู่ที่ 4 ตำบลสว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา 3-4 วันแล้ว  หลังได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดผลกระทบเนื่องจากภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่ทางการเกษตรเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง เนื่องจากมวลน้ำจากลำน้ำร่องช้าง ที่ไหลเอ่อเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลบุญเกิดและในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ด้านล่าง ทำให้มวลน้ำได้ท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงที

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีทางระบายน้ำที่จะตัดผ่านถนนเส้นหลักและถนนบายพาส ในพื้นที่มีจำนวนน้อยมาก จึงส่งผลให้น้ำเข้าท่วมขังในระดับที่สูงและเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบให้พื้นที่ทางการเกษตรบางส่วนที่ทำการปลูกกระเทียม ปลูกแตงโมง แตงไทย ตลอดจนพืชผักสวนครัวอื่น ยังคงถูกน้ำเข้าท่วมขังได้รับความเสียหายจำนวนหลาย 100 ไร่ ขณะที่ในพื้นที่ยังคงมีปริมาณฝนตกลงมาในช่วงเวลากลางคืนตลอดทุกคืนในช่วงนี้


แชร์ข่าวพะเยา