นำเสนอ MUSIC EDUCATION GAMIFICATION 

แชร์ข่าวพะเยา

    โทรศัพท์จังหวัดพะเยา บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ (จำกัด) มหาชน นำเสนอ MUSIC EDUCATION GAMIFICATION 

     วันที่ 21 เมษายน 2565  ว่าที่ร้อยตรี สกุลชาย นาคสัจ  โทรศัพท์จังหวัดพะเยา บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ (จำกัด) มหาชน พร้อมทีมงาน  ได้ให้การต้อนรับ นายโชคดี สกุลกวีพร  ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา พร้อมตัวแทนคณะอาจารย์จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จำนวน 6 โรง ได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอ MUSIC EDUCATION GAMIFICATION  โดยโปรดักชื่อ NOTERO  ห้องเรียนดนตรีรูปแบบใหม่ GAMIFICATION  Smart Music ณ ห้องประชุม ชั้น 4  อาคารโทรศัพท์นจังหวัดพะเยา เป็นการเรียนเสมือนการเล่นเกมส์ทำให้การเรียน สนุกสนาน  สร้างความสนใจ ทำให้เด็กมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น


แชร์ข่าวพะเยา