ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

แชร์ข่าวพะเยา

ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายพงศกร  ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายพิพัฒ  สัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า โดยมี   นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่๑/๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และคณะกรรมการบริหารระดับอำเภอ  เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา  หลังจากปิดประชุมได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจาก ประธานคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ตามประเพณีไทย


แชร์ข่าวพะเยา