ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด

แชร์ข่าวพะเยา

ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด พร้อมให้แนะนำให้สหกรณ์ดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดพะเยา เข้าตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียน ตามแผนการเข้าตรวจการทีม ประจำเดือน เมษายน 2565 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมให้แนะนำให้สหกรณ์ดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ณ ที่ทำการสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด


แชร์ข่าวพะเยา