ติดตั้ง ระบบสื่อสาร Internet Free Wifi  และ CCTV

แชร์ข่าวพะเยา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)ติดตั้ง ระบบสื่อสาร Internet Free Wifi  และ CCTV เพื่อใช้ใน การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆใน กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

    25 เมษายน 2565บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)  ได้ดำเนินการติดตั้ง ระบบสื่อสาร Internet Free Wifi  และ CCTV เพื่อใช้ใน การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆใน กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 


แชร์ข่าวพะเยา