ผลลิตลิ้นจี่แม่ใจออกสู่ตลาดหน่วยงานรัฐเข้าช่วยเหลือ

แชร์ข่าวพะเยา

ผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา  เริ่มออกสู่ตลาด โดยราคาหน้าสวนในช่วงนี้เกษตรกรยังพอรับได้ แต่หากผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงต่อไป คาดว่าจะกระทบในเรื่องของราคาลิ้นจี่ทั่วไป ขณะที่เกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเร่งให้การช่วยเหลือในการกระจายสินค้า คาดว่าในปีนี้สถานการณ์การจำหน่ายจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

   วันที่ 29 เมษายน 2565 เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ต้องช่วยกันเริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตลิ้นจี่ ที่ขณะนี้สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว หลังผลผลิตลิ้นจี่เริ่มสุก สามารถเริ่มออกสู่ตลาดได้แล้ว ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่ใหญ่ที่สุด ของจังหวัดพะเยา ที่ในปีนี้ผลผลิตค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เนื่องจากสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงส่งผลให้ผลผลิตลิ้นจี่ดีและสมบูรณ์ ซึ่งขณะนี้เกษตรกรมีความคาดหวังว่าการจำหน่ายและกระจายผลผลิตในปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19  เริ่มผ่อนคลายขึ้น และหน่วยงานภาครัฐได้มีการดำเนินการวางแผนกระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น และมีผู้เดินทางมารับซื้อเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ขณะที่นางสาวอัญชลี ปัญญากวาว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ระบุว่า ปัจจุบันในเรื่องของผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มออกสู่ตลาดแล้วโดยผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นลิ้นจี่คุณภาพและมีชื่อเสียงตามสโลแกนที่ว่า ไหล่ยก อกตั้ง หนามหด ก้นป้าน ซึ่งมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยว ในแห้ง ซึ่งมีผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 4,400 ตัน เป็นลิ้นจี่พันธ์ฮงฮวย ซึ่งมีผลผลิตลิ้นจี่ชนิดคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม โดยราคาขณะนี้จะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ100 ถึง 150 บาท ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการจำหน่ายแต่อย่างได ขณะที่ผลผลิตลิ้นจี่ทั่วไปนั้น ราคาอยู่ที่ 35 ถึง 40 บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้เดินทางมาหาซื้อกันอย่างต่อเนื่องในช่วงปีนี้ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจอยากจะซื้อลิ้นจี่สามารถที่จะติดต่อผ่านช่องทางไทยแลนด์โพสต์มารท หรือจะติดต่อกับเกษตรกรโดยตรงก็สามารถที่จะทำได้

สัมภาษณ์…นางสาวอัญชลี ปัญญากวาว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

      สำหรับผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยา โดยมีพื้นที่ปลูกกว่า 12,000 ไร่และมีผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า 4ม400 ตันและมีผลผลิตที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังมีรสชาติอร่อยหวาน หอม  สีสวยเป็นที่ต้องการของตลาด โดยคาดว่าผลผลิตในปีนี้ จะสามารถจำหน่ายได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่บาดของไวรัส โควิด-19 เริ่มผ่อนคลายลง ส่งผลให้ผู้ค้าเดินทางมารับซื้อกันมากกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับหน่วยงานของรัฐบาล เข้าทำการช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่อื่นๆ


แชร์ข่าวพะเยา