คณะสงฆ์มอบสิ่งของช่วยเหลือไฟไหม้

แชร์ข่าวพะเยา

คณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้าวของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค เข้ามอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นผู้ชรา อาศัยเพียงลำพัง หลังประสบเหตุไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง

       พระครูสุนทรวุฒิคุณ เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ ในฐานะประธานหน่วยสาธารณะสงเคราะห์คณะสงฆ์อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รวมทั้งคณะสงฆ์ในพื้นที่ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นำข้าวของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค เข้ามอบช่วยเหลือให้กับยายแพร วงค์แก้ว หญิงชราอายุ  74  ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หลังประสบ เหตุอัคคีภัย โดยไฟได้ลุกไหม้บ้านที่อยู่อาศัยวอดเสียหายทั้งหลัง เบื้องต้นทางคณะสงฆ์ รวมทั้งผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าให้การช่วยเหลือในเรื่องของการบรรเทาภัยในเบื้องต้น ซึ่งได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้

       โดยพระครูสุนทรวุฒิคุณ ในฐานะประธานหน่วยสาธารณะสงเคราะห์ คณะสงฆ์อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ระบุว่า หลังจากที่ทราบเหตุว่าได้มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากอัคคีภัยดังกล่าว ทางคณะสงฆ์โดยการนำของพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ตลอดจนผู้นำองค์กรสงค์ ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งได้ตั้งหน่วยสาธารณะสงเคราะห์ไว้ในทุกพื้นที่ของจังหวัดพะเยา ซึ่งในการนี้ทางคณะสงฆ์อำเภอดอกคำใต้ หลังจากที่ได้ทราบข่าวจึงได้เข้าทำการช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อน และขั้นตอนต่อไปก็จะมีการระดมการบริจาคจากคณะสงฆ์ในพื้นที่ เข้าทำการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่อไป ซึ่งผู้เสียหายรายนี้ถือว่าเป็นผู้เสียหายที่ไม่สามารถที่จะดูแลตนเองได้เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุและอาศัยอยู่เพียงลำพัง ดังนั้นในเบื้องต้นจึงเข้าทำการช่วยเหลือในการที่จะเยียวยาเรื่องของสิ่งของอุปโภคบริโภคในเบื้องต้นก่อน และในส่วนขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะได้ดำเนินการในเรื่องของการที่จะเข้าทำการช่วยเหลือในการฟื้นฟูบ้านเรือนที่เสียหาย เพื่อที่จะให้ผู้ประสบภัยสามารถที่จะมีที่อยู่อาศัยเหมือนเช่นปกติ


แชร์ข่าวพะเยา