เทศบาลแม่ใจบริหารขยะสำเร็จลดขยะกว่า 60 เปอร์เซนต์

แชร์ข่าวพะเยา

      เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา บริหารจัดการขยะโดยใช้ระบบคัดแยกขยะทั้งครัวเรือนและบริเวณพื้นที่จัดเก็บขยะ จนส่งผลให้ปริมาณขยะลดลงมากกว่า 60 % โดยต่อไปวางแผนที่จะดำเนินการจำกัดขยะในครัวเรือนให้ครบทุกขั้นตอน

นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำผู้สื่อข่าวเข้าดูการบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่ ทั้งการคัดแยกขยะจากครัวเรือน รวมทั้งขยะเปียกที่เจ้าหน้าที่กำลังคัดแยก เพื่อนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งขยะพลาสติกที่จะนำไปใช้ในระบบกระบวนการรีไซเคิล ของเทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา หลังสามารถบริหารจัดการขยะจนประสบผลสำเร็จและสามารถลดปริมาณขยะในพื้นที่ได้มากกว่า 60% ซึ่งปริมาณขยะที่เหลือประมาณ 40% นั้นจะเข้าสู่กระบวนการให้บริษัทรับจ้างของเอกชนมาดำเนินการจัดเก็บ

โดยนาวาเอกสุรชิต ดวงจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ  ระบุว่า จากการที่ผ่านมาในพื้นที่ประสบกับสภาวะปัญหาในเรื่องขยะเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนที่ตนเองจะมารับตำแหน่งนายกเทศมนตรี ดังกล่าวนั้น พบว่าบริเวณลานแห่งนี้มีขยะสะสมมากกว่า  300  ตัน หลังจากที่ตนเองรับตำแหน่งจึงได้มีการวางนโยบายในเรื่องของการบริหารจัดการขยะและดำเนินการนำขยะดังกล่าวออกจากพื้นที่ โดยจ้างบริษัทเอกชนมาดำเนินการ ซึ่งหลังจากนั้นจึงได้มีการดำเนินการในเรื่องของการจัดการขยะโดยให้มีการแยกขยะ ในครัวเรือนและมีการแยกขยะที่จัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่ทั้งขยะเปียกและขยะรีไซเคิล และหลังจากได้มีการดำเนินการจากขยะที่มีปริมาณเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 80-100  ตัน ปัจจุบันเหลือเพียง 35-40  ตันต่อเดือน ซึ่งลดลงเป็นอย่างมากและการดำเนินการในเรื่องของการจัดเก็บขยะนั้นเราก็จะมีกรอบระยะเวลาให้กับชาวบ้านที่ทิ้งขยะเพื่อที่จะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น โดยในแต่ละวันนั้นเราจะกำหนดให้มีการทิ้งขยะ เป็นการแยกแต่ละชนิดเช่นวันจันทร์จะรับขยะย่อยสลายง่าย วันอังคาร จะรับขยะย่อยสลายยาก  วันพุธ จะรับขยะรีไซเคิล และวันพฤหัสสัปดาห์สุดท้าย จะรับเก็บขยะอันตราย ซึ่งทางชุมชนก็สามารถที่จะบริหารการจัด เก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต่อไปในอนาคตทางเทศบาลก็จะดำเนินการในเรื่องของการจัดการขยะในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและจะลดปัญหาเรื่องขยะโดยการนำและส่งเสริมการใช้เตาเผาแบบไร้ควันมาดำเนินการในครัวเรือนโดยคาดว่าขยะที่จะเข้าสู่ระบบการจัดเก็บและทำลายโดยบริษัทเอกชนจะลดลงเป็นอย่างมาก

    สัมภาษณ์… นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทร.089-2051391


แชร์ข่าวพะเยา