ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

แชร์ข่าวพะเยา

    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

    วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 โดยพิจารณาเงินกู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 25 แห่ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,170,000 บาท


แชร์ข่าวพะเยา