ทต.บ้านสาง เตรียมพื้นที่หว่านปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ

แชร์ข่าวพะเยา

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและช่างจากกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันเตรียมพื้นที่หว่านปอเทือง

โดยใช้รถไถเตรียมแปลงหว่าน ระยะทางความยาว 2.5 กิโลเมตร ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสางกว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565


แชร์ข่าวพะเยา