เกษตรจังหวัดพะเยา ส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ ลิ้นจี่

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตตลักษณ์ ลิ้นจี่ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งประชาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคลิ้นจี่คุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อพัฒนาการตลาด

        นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา พาณิชย์จังหวัด   สหกรณ์จังหวัด   เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายพิรัช จันทิมา นายอำเภอแม่ใจ ไปรษณีย์จังหวัดพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา และตัวแทนเกษตรกร ร่วมกันแถลงข่าวประชาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ลิ้นจี่ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บริเวณภายในแปลงไม้ผลอัตลักษณ์ ลิ้นจี ตำบลห้วยเจริญราษฎร์  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สร้างแรงกระตุ้นการบริโภคผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพ

นายนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า สำหรับผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด มีพื้นที่ปลูกกว่า 12,000 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า 4,400 ตัน และเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ และเป็นผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีรสชาติอร่อย หวาน หอม  สีสวย ซึ่งคาดว่าผลผลิตในปีนี้ จะสามารถจำหน่ายได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่บาดของไวรัส โควิด-19 เริ่มผ่อนคลายลง ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทั่วทุกพื้นที่สามารถที่จะลิ้มลองรสชาติของลิ้นจี่ ของจังหวัดพะเยา ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย  ผู้ที่สนใจอยากจะซื้อลิ้นจี่ สามารถติดต่อผ่านช่องทางไทยแลนด์โพสต์มาร์ท หรือจะติดต่อกับเกษตรกรโดยตรงได้นอกจากนั้นในพื้นที่จะเปิดตลาดให้ซื้อลิ้นจี่คุณภาพอำเภอแม่ใจ ได้ที่ตลาดบีบี ได้ตั้งแต่วันที่ 9-29 พฤษภาคม 2565 นี้


แชร์ข่าวพะเยา