เริ่มแล้วประเพณีแปดเป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง 

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา โดยวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เริ่มจัดงานประเพณีแปดเป็ง ไหว้สาสักการะพระเจ้าตนหลวง ครบรอบ 531  ปี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา รวมทั้งเริ่มงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา

วันที่10 พ.ค.65 กิจกรรมการประกอบพิธีอัญพระอุปคุต ขึ้นจากกว๊านพะเยาโดยนายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ส่งต่อให้นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ขึ้นประดิษฐาน ณ บุษบกชั่วคราว และ ขบวนแห่พระอุปคุตที่สวยงามอลังการ จากกว๊านพะเยาไปยังวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา รวมทั้งกิจกรรมการแสดงฟ้อนรำศิลปวัฒนธรรมแบบชาวล้านนา เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเริ่มงานของ ประเพณีแปดเป็งไหว้สาสักการะพระเจ้าตนหลวง ครบรอบ 531 ปี ที่ทางจังหวัดพะเยาร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด และวัดศรีโคมคำ จัดขึ้น เพื่อเป็นการสักการะ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา และเป็นที่เคารพ สักการะของบุคคลทั่วไป โดยจัดให้มีกิจกรรมทำบุญไหว้พระ ช่วงเทศกาลวันเพ็ญเดือนแปด ตามแบบฉบับล้านนา  ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565 ที่วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

โดยศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า เพื่อเป็นการให้พุทธศาสนิกชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และต่างจังหวัด ได้มีโอกาสแสดงความสักการะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน้อมสักการะองค์พระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยา จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาในประเพณีแปดเป็งไหว้สาสักการะพระเจ้าตนหลวง ครบรอบ 531 ปี

     

    โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประกอบพิธีอัญพระอุปคุต ขึ้นจากกว๊านพะเยาขึ้นประดิษฐาน ณ บุษบกชั่วคราว และ ขบวนแห่พระอุปคุตจากกว๊านพะเยาไปยังวัดศรีโคมคำที่ตระการตา, การจัดขบวนถวายเครื่องสักการะจากทุกอำเภอ ทุกวันในช่วงจัดงาน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม, การประดับโคมไฟเป็นพุทธบูชา จุดพลุถวายพุทธบูชา การจัดเวทีวัฒนธรรม การจำหน่วยสินค้าโอทอป และสินค้าพื้นเมืองท้องถิ่น

     สำหรับพระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2034 ตรงกับรัชสมัยของพญายอดเชียงราย กษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังราย และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2067 พระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสกุลช่างเชียงแสน ปูนปั้น ปิดทอง ขนาดความกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดินแดนล้านนา ประดิษฐานอยู่ภายในวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และในทุกปีในช่วงวันแปดเป็งจะมีประเพณีไหว้สาพระเจ้าตนหลวง ที่มีผู้คนหลั่งไหลร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก


แชร์ข่าวพะเยา