มอบเหรียญรางวัลกีฬามวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่น

พิธีมอบเหรียญรางวัลกีฬามวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่นกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 พะเยาเกมส์โดยมีนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางให้เกียรติมาเป็นประธานชมการแข่งขัน

โดยพิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาทั้งมวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่นได้รับเกียรติจาก

นายปาโมกข์ ปิงเมือง. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

นาง นฤมล บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

นาย สกุลศักดิ์ บัวชุม นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพะเยา

นายสิทธิศักดิ์ เครืออินทร์ ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองพะเยา

นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลและวุฒิบัตรให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันในแต่ละรุ่น ณ สนามมวยสุวรรณเภรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา