ชาวบ้านชี้การลอยอังคารในกว๊านพะเยาไม่สมควรอย่างยิ่ง

แชร์ข่าวพะเยา

     ชาวบ้านและปราชญ์พื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่มีผู้นำกระดูกมาลอยอังคารบริเวณกว๊านพะเยา และนำมาเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล เนื่องจากกว๊านพะเยาถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัด เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตน้ำประปา ใช้ในการบริโภคอุปโภคตลอดจนถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งประมง ถึงแม้การลอยอังคารจะไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อมแต่ในแง่ของความรู้สึกแล้วกระทบกับสภาพจิตใจของชาวบ้านเป็นอย่างมาก

     อาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา  ระบุว่า จากการที่มีผู้นำกระดูกเข้าทำพิธีลอยอังคาร บริเวณกว๊านพะเยานั้น ในส่วนของตัวเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เนื่องจากกว๊านพะเยา ถือเป็นแหล่งชีวิตของคนพะเยา และเป็นแหล่งผลิตน้ำประปา ที่ใช้อุปโภคบริโภคตลอดจนถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ถึงแม้จะไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมแต่ในแง่ของความรู้สึกแล้วเป็นสิ่งที่กระทบต่อความรู้สึกของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ประกอบกับ แหล่งน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำที่ไม่ได้เป็นแหล่งน้ำที่ไหลตลอดปี แต่เป็นแหล่งน้ำที่กักเก็บไว้ดังนั้นตนเองเห็นว่าการลอยอังคาร เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะมาใช้เป็นสถานที่ลอยอังคารดังกล่าว เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะที่สำคัญของพี่น้องชาวพะเยา

     สัมภาษณ์… อาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก ปราชย์ชาวบ้าน ชาวบ้านพื้นที่ชุมชนวัดบุญยืน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

    ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยทำกินและหาปลาบริเวณริมกว๊านพะเยา และใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภค กล่าวว่า การที่ทำการลอยอังคารบริเวณกว๊านพะเยานั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากกว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้ำที่ไม่ใช่น้ำไหลและเป็นแหล่งผลิตน้ำประปา ที่ชาวพะเยาใช้อุปโภคบริโภคในแง่ของการกระทบกับสิ่งแวดล้อมนั้นอาจจะไม่เกิด แต่ในแง่ของความรู้สึกนั้นถือว่ากระทบกับสภาพจิตใจของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงเห็นว่าไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง

     สัมภาษณ์… ร. ต. อ. ทรงศักดิ์ วรรณวิจิตร อายุ  61  ปี ชาวบ้านชุมชนวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียงอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (คนแรก)

     โดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ได้นำกระดูกเข้าไปทำการลอยอังคารบริเวณกว๊านพะเยา ในช่วงที่ผ่านมา และโพสต์ลงติ๊กต๊อก จนส่งผลให้ชาวบ้านบางส่วน เกิด ความไม่สบายใจ จึงได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง จนเป็นเหตุให้ชาวบ้านต้องออกมาเรียกร้องให้การกระทำดังกล่าวนั้นขออย่าได้เกิดขึ้นอีก เนื่องจากเป็นผลกระทบต่อสภาพจิตใจของชาวบ้านเป็นอย่างมาก


แชร์ข่าวพะเยา