โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับชมรมพยาบาลจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับ ชมรมพยาบาลจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล เพื่อสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่ทำประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ โดยมีแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาท และ นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล กล่าวรายงาน พร้อมนำกล่าวปฏิญาณตน ร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล

ทั้งนี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล ซึ่งเป็นวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่อง และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2514 โรงพยาบาลได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมผู้บริหาร พี่พบน้อง Theme : Nurses : A Voice to Lead-Invest in nursing and respect rights to secure global health. กิจกรรมประกอบด้วย  การจัดบอร์ดเชิดชูเกียรติ มิสฟลอเรนซ์ ไนติ้งเกล  โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม “ล้านเต้า เราห่วงใย”  กิจกรรมรณรงค์ล้างมือถูกวิธี  การให้ความรู้การดูแลตนเอง HI  กิจกรรมสันทนาการ แจกเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย มอบรางวัลและประกาศนียบัตร คนดีศรีกลุ่มการพยาบาล และการเสวนา เรื่อง “ถอดบทเรียนการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  วิทยากร  อาจารย์พร บุญมี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ผู้ดำเนินรายการ คุณสุจิตรา ศรีเกษตรกุล  ณ ห้องประชุม 7 A ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา